"Усъвършенстване на съдържанието и методите на професионална подготовка на бъдещите начални учители в обучението по математика"


Колева, Камелия (2006) "Усъвършенстване на съдържанието и методите на професионална подготовка на бъдещите начални учители в обучението по математика" Научно-приложна конференция по математика, информатика и компютърни науки, 12-13 май


 анализират се възможните начини за подобряване на съдържанието и методите на професионална подготовка на бъдещите начални учители в преподаването по математика
  
 
 
  2731
 Камелия Колева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/