Историческа граматика на българския език. Велико Търново: Фабер, 2001, 243 с. ISBN 954-775-064-X; COBISS.BG-ID 1041384932


Харалампиев, Иван (2001) Историческа граматика на българския език. Велико Търново: Фабер, 2001, 243 с. ISBN 954-775-064-X; COBISS.BG-ID 1041384932


 
  Книга
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  27308
 Иван Харалампиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/