За бъдещето на футурните глаголни форми в българския език. – Български език, кн. 2, 1992, с. 104-112 (втора част).


Харалампиев, Иван (1992) За бъдещето на футурните глаголни форми в българския език. – Български език, кн. 2, 1992, с. 104-112 (втора част).


 
  Статия
 
 Издадено
  27305
 Иван Харалампиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/