За бъдещето на футурните глаголни форми в българския език. – Български език, 1992, 42, (кн. 1), с. 1-10 (първа част). Print ISSN 0005-4283; COBISS.BG-ID 1151068644


Харалампиев, Иван (1992) За бъдещето на футурните глаголни форми в българския език. – Български език, 1992, 42, (кн. 1), с. 1-10 (първа част). Print ISSN 0005-4283; COBISS.BG-ID 1151068644


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  27304
 Иван Харалампиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/