Стари и нови промени в системата на българските местоимения. – Проглас : филологическо списание, 1993, 2, (кн.3), с. 3-10. Print ISSN 0861-7902; COBISS.BG-ID 1152952292


Харалампиев, Иван (1993) Стари и нови промени в системата на българските местоимения. – Проглас : филологическо списание, 1993, 2, (кн.3), с. 3-10. Print ISSN 0861-7902; COBISS.BG-ID 1152952292


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  27303
 Иван Харалампиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/