Бъдещето на българския език от историческо гледище (върху морфологичен материал). В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1997, 267 с. ISBN 954-524-162-4; COBISS.BG-ID 1030978276; второ издание В. Търново: УИ "Св св. Кирил и Методий", 2000, 284 с. ISBN 954-524-162-4; COBISS.BG-ID 1036267748; трето допълнено издание В. Търново : Фабер, 2006, 344 с. ISBN 954-775-594-3 (Подв.) : 978-954-775-594-9; COBISS.BG-ID 1243214052


Харалампиев, Иван (1997) Бъдещето на българския език от историческо гледище (върху морфологичен материал). В. Търново: УИ "Св. св. Кирил и Методий", 1997, 267 с. ISBN 954-524-162-4; COBISS.BG-ID 1030978276; второ издание В. Търново: УИ "Св св. Кирил и Методий", 2000, 284 с. ISBN 954-524-162-4; COBISS.BG-ID 1036267748; трето допълнено издание В. Търново : Фабер, 2006, 344 с. ISBN 954-775-594-3 (Подв.) : 978-954-775-594-9; COBISS.BG-ID 1243214052


 
  Книга
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  27302
 Иван Харалампиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/