"Структурни упражнения по устойчиво развитие", 978-954-9689-45-7 COBISS.BG-ID 1227453924


Стоянова, Стела (2007) "Структурни упражнения по устойчиво развитие", 978-954-9689-45-7 COBISS.BG-ID 1227453924 издателство, "Бойка", ВТ, 978-954-9689-45-7 COBISS.BG-ID 1227453924


 Книгата представя някои основни проблеми, касаещи доктрината "Устойчиво развитие"
  Книга
 устойчиво развитие
 Издадено
  27301
 Стела Стоянова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/