"Българско присъствие" в европейските страни, отразено при преброяванията на населението в началото на 21-ви век


Аркадиев, Димитър (2006) "Българско присъствие" в европейските страни, отразено при преброяванията на населението в началото на 21-ви век Сб. България в Европа - 2007, с. 391-396, С., ГорексПрес, 2006, ISBN: 954-616-170-5; 978-954-616-170-3.


 "Българско присъствие" в европейските страни, отразено при преброяванията на населението в началото на 21-ви век
  Статия
 български етнос, преброяване, европейски страни, критерии, брой


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  2730
 Димитър Аркадиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/