Документи за горянското движение, съхранявани в Централен военен архив – гр. Велико Търново.


Игнатова, Анка (2009) Документи за горянското движение, съхранявани в Централен военен архив – гр. Велико Търново. В: Европа между Средновековието и съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев : Изследвания по случай 60 години от рождението му. Състав.: Валентин Спиридонов, Симеон Симеонов. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 435–445. ISBN 978-954-524-675-3, COBISS.BG-ID 1230316004


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  27275
 Анка Игнатова

1. Doncheva. L. The group of immigrant anarchists that acted in the vicinity of Pavel banya village, Kazanlak district in 1953–1954 (documents from Veliko Tarnovo state archive). – In: Remembrance in Time. Volume I. Еditors: Elena Helerea, Gabriela Mailat, Florentin Olteanu. Transilvania University Press of Braşov, 2012, pp. 31. ISBN 978-606-19=0131-9 – -eBook: http://openness.negruvoda.ro/rezultate/Remembrance.pdf.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/