Документи за най-ранната история на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.


Игнатова, Анка (2012) Документи за най-ранната история на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие, Т. V. Научна конференция в чест на 70-годишнината на доц. д-р Владимир Попов, 27 октомври 2010 г. Ред. кол.: Борис Борисов и др. В. Търново: УИ „Св. Св. Кирил и Методий", 2012, с. 285–302. ISBN 978-954-524-844-3, ISSN: 2603-3860 (Online)


 
  Статия
 
 Издадено
  27273
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/