Документи за „Огнищата по родинознание” на Министерството на народното просвещение (1943–1944 г.).


Игнатова, Анка (2011) Документи за „Огнищата по родинознание” на Министерството на народното просвещение (1943–1944 г.). В: България, българите и Европа – България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. ІV. Доклади от Международна научна конференция в памет на проф. дин Йордан Андреев „България, земя на блажени...”, 29–31 октомври 2009. В. Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, с. 593-608. ISBN 978-619-208-125-6


 
  Статия
 
 Издадено
  27272
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/