За дигитализацията на българското културно-историческо наследство.


Игнатова, Анка (2009) За дигитализацията на българското културно-историческо наследство. В: България, българите и Европа – мит, история, съвремие. Т. ІІІ. Научна конференция в памет на д-р Иван Велков и проф. Велизар Велков, 31 октомври 2008. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2009, с. 390-402. ISSN: 2603-3860 (Online), ISSN: 978-619-208-125-6 (Print)


 
  Статия
 
 Издадено
  27271
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/