Доц. Невена Попова – дарителката на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.


Игнатова, Анка (2008) Доц. Невена Попова – дарителката на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Епохи – В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, т. 16, бр. 1–2, с. 155–163. ISSN: 2534-8418 (Online), ISSN: 1310-2141 (Print)


 
  Статия
 


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  27270
 Анка Игнатова

1. Калчев, К. История на Историческия факултет. Обзор върху миналото му.В. Търново: Фабер, 2013, с. 57. ISBN 978-619-00-0027-3.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/