Символите на Църквата (От Апостолския век до Тържеството на Православието)


Стоядинов, Мариян (2006) Символите на Църквата (От Апостолския век до Тържеството на Православието) Велико Търново


 В сборника са включени най-важните текстове, които свидетелстват за вярата на древните християни - от апостолския век до събора в Константинопол от 843 г. Включени са всички вероопределения на вселенските събори в пълния им обем и в превод от оригинала. Повечето от основните документи са публикувани билингва.
  Монография
 символ, вероопределение, догмат


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 Издадено
  2725
 Мариян Стоядинов

9. Чиликов, Ст. Православна вяра и живот, С., 2012, с. 41

7. Иванов, Е. Фрагменти от миналото. Някои особености на саркофазната пластика от ІV век. 2008, с. 14.

8. Иванов, Е. Фрагменти от миналото. Някои особености на саркофазната пластика от ІV век. 2008, с. 34.

1. Стаматова, К. Въведение в Православното догматическо богословие. С., 2007, с. 28 .

2. Стаматова, К. Въведение в Православното догматическо богословие. С., 2007, с. 312.

3. Стаматова, К. Въведение в Православното догматическо богословие. С., 2007, с. 327

4. Стаматова, К. Въведение в Православното догматическо богословие. С., 2007, с. 329.

5. Стаматова, К. Въведение в Православното догматическо богословие. С., 2007, с. 334.

6. Стаматова, К. Приложение към Въведение в Православното догматическо богословие. С. 2007, с. 101.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/