Сотириологическите основания в догматическото творчество на Църквата


Стоядинов, Мариян (2005) Сотириологическите основания в догматическото творчество на Църквата Международната конференция в чест на проф. д-р Тотю Коев, Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2005 (с. 84-90) ISBN 954-524-469-0


 Докладът под това название е изнесен в рамките на междуна конференция, посветена на 70-та годишнина на проф. д-р Тотю Коев 10-11 ноември 2000 г. във Велико Търново.
  Статия
 сотириология, спасение, догмати


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 
  2724
 Мариян Стоядинов

4. в: Тенекеджиев, Л., Православното учение за светите икони, С., Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2016 (с. 20) ISBN 978-954-07-4156-7

3. Павлов, Ив. Догматически документи относно диалога между православната църква и нехалкидонците // Богословска мисъ 1-4/2008, с. 221

1. Стаматова, К. Въведение в Православното догматическо богословие. С., 2007, с. 47.

2. Стаматова, К. Въведение в Православното догматическо богословие. С., 2007, с. 50.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/