Синдром на мъртвия Аз и на неизградената идентичност. Синдромът на Ван Гог; Автотомията.


Манолов, Манол (2019) Синдром на мъртвия Аз и на неизградената идентичност. Синдромът на Ван Гог; Автотомията. В "Психопатология Казуси", трета част. Част от авторския колектив. Издателство Лакс бук - гр. Пловдив - 2019. ISBN 978-619-189-126-9, стр. 1101 - 1107


 В достъпните публикации, когато се говори за синдорма на Ван Гог, винаги се свързва с автотомията, но това е повече психиатрично разстройство. При подробното запознаване с биографичните му данни се установява колко сложен е неговият душевен живот, поради което от психологична гледна точка може да се говори за синдрома на мъртвия Аз. В тази категория попадат двама гениални живописци - Ван Гог и Салвадор Дали. Според H.S. Abram (1966) синдормът на Ван Гог се появява, когато страдащият сам извършва оперативна интервенция върху себе си. Среща се при различни психиатрични разстройства. Наречен е на името на известния холандски художник, постимпресионист, който в момента на помрачение на съзнанието отрязва ухото си.
  Част от книга / Глава от книга
 синдром на мъртвия Аз, неизградена идентичност, психопатология, Винсент ван Гог, Салвадор Дали


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  27235
 Манол Манолов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/