Българското краезнание в периода 1878-1912 г.


Ковачев, Александър (1999) Българското краезнание в периода 1878-1912 г.


 Изследвам исторически период от създаването и развитието на краезнанието в България 1878-1912 г.
  Монография
 България, Краезнание, Библиография
 Издадено
  27226
 Александър Ковачев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/