Творци на българската библиография:Биобиблиография.


Ковачев, Александър (2004) Творци на българската библиография:Биобиблиография. Велико Търново


 Биобиблиографията съдържа биографични данни и библиографски посочвания на публикациите на изявени български библиография.
  Монография
 България, библиографи, биографични очерци


Хуманитарни науки

Humanities

 Издадено
  27222
 Александър Ковачев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/