БЪЛГАРСКОТО КРАЕЗНАНИЕ В ПЕРИОДА 1878 – 1912 Г. - В. Търново : [Faber], 1999. – 228 с. (Дисертационен труд)


Ковачев, Александър (1999) БЪЛГАРСКОТО КРАЕЗНАНИЕ В ПЕРИОДА 1878 – 1912 Г. - В. Търново : [Faber], 1999. – 228 с. (Дисертационен труд)


 Монографията съдържа исторически преглед на Българското краезнание в периода след Освобождението.
  Монография
 краезнание, библиография, България след Освобождениетож
 Издадено
  27221
 Александър Ковачев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/