Самодуални кодове над комутативни пръстени с 4 елемента


Буюклиева, Стефка (2006) Самодуални кодове над комутативни пръстени с 4 елемента Научно-приложна конференция "Математика, информатика и компютърни науки", В.Търново


 -
  Доклад
 самодуални кодове, пръстени
 Издадено
  2722
 Стефка Буюклиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/