Василица. - В: Читанка за 4. клас. Ред. Стойка Здравкова и колектив. София: Анубис, 2019. ISBN 9786192153885


Нунев, Йосиф (2019) Василица. - В: Читанка за 4. клас. Ред. Стойка Здравкова и колектив. София: Анубис, 2019. ISBN 9786192153885 София


 Легенда за спасяването на ромски катун, чиито членове са могли да намерят смъртта си насред Стара планина, ако не е бил Васили с неговия волски впряг.
  Част от книга / Глава от книга
 роми, катун, волове
 Издадено
  27216
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/