За два гроша. - В: Читанка за 4. клас. Ред. Стойка Здравкова и колектив. София: Анубис, 2019. ISBN 9786192153885


Нунев, Йосиф (2019) За два гроша. - В: Читанка за 4. клас. Ред. Стойка Здравкова и колектив. София: Анубис, 2019. ISBN 9786192153885 София


 Интригуваща приказка за един ромски мъдрец, който от дървар става пръв царски съветник.
  Част от книга / Глава от книга
 ром, цар, съветник
 Издадено
  27215
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/