Защо ромите почитат гъските? - В: Читанка за 4. клас. Ред. Стойка Здравкова и колектив. София: Анубис, 2019. ISBN 9786192153885


Нунев, Йосиф (2019) Защо ромите почитат гъските? - В: Читанка за 4. клас. Ред. Стойка Здравкова и колектив. София: Анубис, 2019. ISBN 9786192153885 София


 Авторски текст, който под формата на легенда обяснява от къде идва почитта на ромите към гъските. Те се явяват спасители на ромския народ, който изпаднал в беда, а гъските го пренесли на гърбовете си през морето.
  Част от книга / Глава от книга
 легенда, роми, гъски
 Издадено
  27214
 Йосиф Нунев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/