Милев Д. и др., Теоретични и практически въпроси при подготовката на материали за дистанционно обучение


Милев, Димо (2005) Милев Д. и др., Теоретични и практически въпроси при подготовката на материали за дистанционно обучение сп. "Педогогически алманах", кн. 1 и 2


 Подготовката на преподавателите за успешна работа в нови информационно-комуникационни среди е както оперативна, така и стратегическа задача на всяко едно висше училище. С особена степен на важност и отговорност стои този въпрос при подготовката на лекционни материали за дистанционното обучение.
  Статия
 дистанционно обучение


Природни науки, математика и информатика Информатика и компютърни науки

Natural sciences, mathematics and informatics Informatics and Computer Science

 Издадено
  2721
 Димо Милев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/