Значението на госта в турската култура


Ганчева, Илияна (2018) Значението на госта в турската култура Годишник на Историческия факултет на Великотърновския Университет "Св. Св. Кирил и Методий". Година II. Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д-р Красимира Мутафова. Велико Търново, 2018, 632-644, ISSN 2603-3534, COBISS.BG-ID - 1285467876


 
  Статия
 
 Издадено
  27194
 Илияна Ганчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/