„Преводът в контекста на Глобализацията. Европа – Вавилонска кула”


Матеева, Катя (2006) „Преводът в контекста на Глобализацията. Европа – Вавилонска кула” ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”


 Преводът в контекста на Глобализацията
  
 писмен превод, глобализация, езикова политика
 
  2719
 Катя Матеева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/