Търновска книжовна школа. Т. 9, Търново и идеята за християнския универсализъм XII-XV век : девети международен симпозиум, Велико Търново, 15-17 октомври 2009 г. / [ред. кол. Иван Харалампиев ... и др.], отзив, В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011 (В. Търново : Фабер), 816 с, ISBN 954-524-339-2 (подв.), COBISS.BG-ID 1248773860


Легкоступ, Пламен (2011) Търновска книжовна школа. Т. 9, Търново и идеята за християнския универсализъм XII-XV век : девети международен симпозиум, Велико Търново, 15-17 октомври 2009 г. / [ред. кол. Иван Харалампиев ... и др.], отзив, В. Търново : Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", 2011 (В. Търново : Фабер), 816 с, ISBN 954-524-339-2 (подв.), COBISS.BG-ID 1248773860 Унив. изд. "Св. св. Кирил и Методий", В. Търново, печат Фабер


 
  Отзив
 
 
  27188
 Пламен Легкоступ

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/