Щрихи от нормативно-правната уребда на Източнорумелийската милиция.


Дончев, Антон (2018) Щрихи от нормативно-правната уребда на Източнорумелийската милиция. В: Годишник на Исторически факултет на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий"//Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор Красимира Мутафова. –УИ "Св. Кирил и Методий", Година II (XXXIV), 2018, с. 674-685. ISSN 2603-3534.


 
  Статия
 
 Издадено
  27187
 Антон Дончев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/