„Роля на езиковите и комуникативните умения при симултанния и консекутивния превод от и на френски език”


Матеева, Катя (2006) „Роля на езиковите и комуникативните умения при симултанния и консекутивния превод от и на френски език” ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Катедра „Чуждоезиково обучение”


 Роля на езиковите и комуникативните умения при симултанния и консекутивния превод от и на френски език
  
 симултанен превод, консекутивен превод, езикови умения, комуникативни умения, нотиране
 
  2718
 Катя Матеева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/