Българската роднинска терминология за кръвно родство. Опит за историческа типология. - В: Годишник на ИФ на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д-р Красимира Мутафова. УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 612-631. ISSN 2603-3534


Иванова, Мария (2018) Българската роднинска терминология за кръвно родство. Опит за историческа типология. - В: Годишник на ИФ на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д-р Красимира Мутафова. УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 612-631. ISSN 2603-3534 В: Годишник на ИФ на ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". Изследвания в чест на 60-годишнината на проф. д-р Красимира Мутафова. УИ "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018, с. 612-631. ISSN 2603-3534


 
  Статия
 
 Издадено
  27171
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/