Борислав Примов – изследовател в областта на българската етнография. – Епохи, 2003, т.ХІ , кн. 1, с. 27-31. ISSN 1310-2141


Иванова, Мария (2003) Борислав Примов – изследовател в областта на българската етнография. – Епохи, 2003, т.ХІ , кн. 1, с. 27-31. ISSN 1310-2141 Епохи, 2003, т.ХІ , кн. 1, с. 27-31. ISSN 1310-2141


 
  Статия
 
 Издадено
  27158
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/