Представи и обичаи, свързани с очакването на смъртта у българите. – В: Рискът от смъртта на Балканите и в Европа. Материали от XVIII ателие на мрежата за научно и техн. сътрудничество в обл. на европейската етнология и историография F.E.R.- Euretno към Съвета на Европа. Ред. Мария Иванова, Себастиан Фурние В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 55-59. ISBN 954-524-448-8; COBISS.BG-ID 1043817956


Иванова, Мария (2005) Представи и обичаи, свързани с очакването на смъртта у българите. – В: Рискът от смъртта на Балканите и в Европа. Материали от XVIII ателие на мрежата за научно и техн. сътрудничество в обл. на европейската етнология и историография F.E.R.- Euretno към Съвета на Европа. Ред. Мария Иванова, Себастиан Фурние В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 55-59. ISBN 954-524-448-8; COBISS.BG-ID 1043817956 В: Рискът от смъртта на Балканите и в Европа. Материали от XVIII ателие на мрежата за научно и техн. сътрудничество в обл. на европейската етнология и историография F.E.R.- Euretno към Съвета на Европа. Ред. Мария Иванова, Себастиан Фурние В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2005, с. 55-59. ISBN 954-524-448-8; COBISS.BG-ID 1043817956


 
  Статия
 
 Издадено
  27156
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/