Български православни поменални обичаи и обреди през Страстната неделя. – В: Сб. Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България. Съст. Мария Иванова. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 51-57. ISBN 978-954-524-761-3; COBISS.BG-ID 1235155940


Иванова, Мария (2010) Български православни поменални обичаи и обреди през Страстната неделя. – В: Сб. Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България. Съст. Мария Иванова. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 51-57. ISBN 978-954-524-761-3; COBISS.BG-ID 1235155940 В: Сб. Конфесионално и мултиетнично съжителство на православни, католици и мюсюлмани в Северна България. Съст. Мария Иванова. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий“, 2010, с. 51-57. ISBN 978-954-524-761-3; COBISS.BG-ID 1235155940


 
  Статия
 
 Издадено
  27155
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/