Приносът на ЕИМ при БАН в развитието на образованието по етнология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. - В: Етнологията в България – история, методи, проблеми. Сб. доклади от научна конференция, София, 15-17 октомври 2009. Съст. Ана Лулева, Валентина Васева, Иванка Петрова, Петко Христов. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012, с. 173-177. ISBN 978-954-322-466-1; COBISS.BG-ID 1245813476


Иванова, Мария (2012) Приносът на ЕИМ при БАН в развитието на образованието по етнология във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. - В: Етнологията в България – история, методи, проблеми. Сб. доклади от научна конференция, София, 15-17 октомври 2009. Съст. Ана Лулева, Валентина Васева, Иванка Петрова, Петко Христов. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012, с. 173-177. ISBN 978-954-322-466-1; COBISS.BG-ID 1245813476 В: Етнологията в България – история, методи, проблеми. Сб. доклади от научна конференция, София, 15-17 октомври 2009. Съст. Ана Лулева, Валентина Васева, Иванка Петрова, Петко Христов. София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2012, с. 173-177. ISBN 978-954-322-466-1; COBISS.BG-ID 1245813476


 
  Статия
 
 Издадено
  27154
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/