Петковден в народния календар на българите. – В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. В. Търново, „Фабер“, 2013, с. 579-584. ISBN 978-954-400-982-3; COBISS.BG-ID 1262622436


Иванова, Мария (2013) Петковден в народния календар на българите. – В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. В. Търново, „Фабер“, 2013, с. 579-584. ISBN 978-954-400-982-3; COBISS.BG-ID 1262622436 В: Ние в науката и науката в нас. В чест на 50-годишнината на проф. д-р Петко Ст. Петков. В. Търново, „Фабер“, 2013, с. 579-584. ISBN 978-954-400-982-3; COBISS.BG-ID 1262622436


 
  Статия
 
 Издадено
  27153
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/