Списание „Епохи“ като трибуна на етноложките изследвания Епохи, 2019, т. ХХVІІ, кн. 1, с. 222-226. ISSN 1310-2141


Иванова, Мария (2019) Списание „Епохи“ като трибуна на етноложките изследвания Епохи, 2019, т. ХХVІІ, кн. 1, с. 222-226. ISSN 1310-2141 Епохи, 2019, т. ХХVІІ, кн. 1, с. 222-226. ISSN 1310-2141


 
  Статия
 
 Издадено
  27151
 Мария Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/