The electronic curriculum-options for use in Geographic and Economic Training


Дерменджиева, Стела (2019) The electronic curriculum-options for use in Geographic and Economic Training 1 st Istanbul International Geography Congress. 20-22 June, 2019, Istanbul, p. 107


 
  Доклад
 
 
  27133
 Стела Дерменджиева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/