Габровските институции на паметта.


Игнатова, Анка (2007) Габровските институции на паметта. В: Национална научна конференция „Модернизацията на България и Габрово” 1878–2006, 18–19 септември 2006 г. Състав. Илиана Марчева и др. В. Търново: Фабер, 2007, с. 279–286. ISBN 978-954-775-665-6.


 
  Статия
 
 Издадено
  27124
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/