За веялките на Никола Самоук и на неговите последователи.


Игнатова, Анка (2006) За веялките на Никола Самоук и на неговите последователи. В: Народните занаяти. Минало, настояще и бъдеще. Т. І. Науч. ръков, състав. и ред.: Ангел Гоев. Габрово: Архит.-етногр. комплекс „Етър, В.Търново: Фабер, 2006, с. 243–251. ISBN 954-775-534-Х. http://www.etar-fair.org/konferencii/k2005/glava25.pdf


 
  Статия
 
 Издадено
  27123
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/