Служебните списъци на офицерите от Българския военноморски флот (1878–1944) като исторически извор.


Игнатова, Анка (2005) Служебните списъци на офицерите от Българския военноморски флот (1878–1944) като исторически извор. Годишник на Военноморския музей – Варна, т. ІV–V. 125 години български Военноморски сили. Юбилейна национална научна конференция, 26–27 август 2004 година. Варна: Книгоиздателство „Зограф“, 2005, с. 98–111. ISSN 1311-8587. COBISS.BG-ID 1119569124.


 
  Статия
 
 Издадено
  27121
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/