Документални публикации за българския военноморски флот във военноисторическите периодични издания.


Игнатова, Анка (2004) Документални публикации за българския военноморски флот във военноисторическите периодични издания. – В: Черно море между Изтока и Запада. Река Дунав – мост между народи и култури. ІХ Понтийски четения, Варна, 16–17 май 2003. Варна: ВСУ „Черноризец Храбър“, 2004, с. 324–330. ISBN 954-9336-02-6.


 
  Статия
 




 Издадено
  27120
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/