Приносът на Военното ведомство в изграждането на печатната изворова база на българската историческа наука в периода до създаването на Държавния архивен фонд.


Игнатова, Анка (2000) Приносът на Военното ведомство в изграждането на печатната изворова база на българската историческа наука в периода до създаването на Държавния архивен фонд. Известия на държавните архиви, кн. 80(2000), с. 59–89. ISSN 0323-9780


 
  Студия
 
 Издадено
  27116
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/