Формиране, структура и състав на документалния комплекс на Централния военен архив за периода 1877–1945 г.


Игнатова, Анка (2001) Формиране, структура и състав на документалния комплекс на Централния военен архив за периода 1877–1945 г. Годишник – Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – Център „Военна история“. Военноисторически сборник, 2001, кн. 2, с. 196–221. ISSN 1312-0808. COBISS.BG-ID 1281984228


 
  Студия
 
 Издадено
  27115
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/