Сборниците с нормативно-разпоредителни документи на военното ведомство като печатна изворова база.


Игнатова, Анка (2001) Сборниците с нормативно-разпоредителни документи на военното ведомство като печатна изворова база. Архивен преглед, 2001, кн. 1–2, с. 18–28. ISSN 0204-8132.


 
  Статия
 
 Издадено
  27114
 Анка Игнатова

2. Петкова, Ст. Увод в архивознанието, В. Търново: УИ "Св. Св. Кирил и Методий", 2011, с. 68. ISBN - 978-954-524-773-6 COBISS.BG-ID - 1237817316

1. Петкова, Ст. Щрихи към историята на българските архиви. – Архивен преглед, 2009, кн. 3–4, с. 18. ISSN 0204-8132.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/