Документалните сборници за българската военна история –извороведски и археографски аспекти.


Игнатова, Анка (1998) Документалните сборници за българската военна история –извороведски и археографски аспекти. Известия на военните архиви, кн. 8 (1998), с. 53–66. ISSN 0861-3931. COBISS.BG-ID – 1120955364.


 
  Статия
 
 Издадено
  27113
 Анка Игнатова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/