Относно значението на термина „функция“ в биологията – успехи и граници на редукционизма


Иванова, Анна (2017) Относно значението на термина „функция“ в биологията – успехи и граници на редукционизма в: Елчинов, Д. и Янакиев, К. (съст.) Науката и жизненият свят. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. Сергей Герджиков. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 74-87


 
  Доклад
 
 
  27103
 Анна Иванова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/