Клара Мечкова: „Трифонията в тетрафоничната музикална система и в живота на византийското осмогласие“


Булева-Петрова, Марияна (2019) Клара Мечкова: „Трифонията в тетрафоничната музикална система и в живота на византийското осмогласие“ Българско музикознание, 2019 № 1, 102 - 105


 Отзив за новата книга на Клара Мечкова, посветена на византийската църковна музика.
  Отзив
 трифония, тетрафония, осмогласие
 Издадено
  27057
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/