Мотивът за жертвата и саможертвата в романа на Борис Л. Пастернак „Доктор Живаго“.


Бонджолов, Христо (1998) Мотивът за жертвата и саможертвата в романа на Борис Л. Пастернак „Доктор Живаго“. // Књижевност и историjа. III. Жртвовање и саможртвовање у књижевности. Зборник радова са треħег научног скупа, 2-4. X 1997. Центар за научна истраживања САНУ и универзитета у Нишу: Ниш, 1998, с. 93-102. ISBN – 86-7181-034-8.


 Литературната критика отделя специално внимание на спора между бащата и сина, защото той е важен за цялостното творчество на Пастернак, не само за романа „Доктор Живаго“. Старозаветното общество познава само един праведен начин за спасение - жертвоприношението. Смисълът на саможертвата според Юрий Живаго е в стремежа човекът да се приближи до Бога и така да се утвърди силата на личността в човека.
  Статия
 литературознание, руска литература, Пастернак, "Доктор Живаго", текст, прототекст
 Издадено
  27055
 Христо Бонджолов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/