Само тая чаша, авва отче … („Хамлет“ на Б. Л. Пастернак).


Бонджолов, Христо (1993) Само тая чаша, авва отче … („Хамлет“ на Б. Л. Пастернак). Славистични проучвания. Сб. в чест на XI междунар. славист. конгр. = Etudes Slaves: Melange a l'occasion du XI congr. internat. des slavisants. В. Търново: Унив. изд. „Св. св. Кирил и Методий“, 1993, 145-148. ISBN - 954-524-041-5. COBISS.BG-ID – 1025827044.


 Статията разглежда стихотворението „Хамлет“ на Б. Л. Пастернак, което е част от текста на романа "Доктор Живаго". Обект на анализ са мотивите за самотата, за фарисейството, разбирането за вечност, мостът между Евангелието и сакралния текст на романа - евангелието на съвременната душа.
  Статия
 литературознание, руска литература, Пастернак, "Доктор Живаго", текст, прототекст
 Издадено
  27054
 Христо Бонджолов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/