Το παράδοξο της Θειας ενσαρκώσεως


Стоядинов, Мариян (2002) Το παράδοξο της Θειας ενσαρκώσεως Διαβαση, τ. 40.


 Статията се занимава с христологичните аспекти на християнската антропология
  Статия
 въплъщение, христология


Хуманитарни науки Религия и теология

Humanities Religion and Theology

 
  2705
 Мариян Стоядинов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/